TARIEF SCHENK- EN ERFBELASTING 2019

 

Deel belaste

verkrijging

Tariefgroep  1 Partner en kinderen

Tariefgroep 1A

kleinkinderen

Tariefgroep 2

Overige verkrijgers

 

0 - 124.727

10 %

18 %

30 %

 

124.727 - hoger

20 %

36 %

40%

 

 

VRIJSTELLINGEN ERFBELASTING

 

Relatie tot erflater

2018

2019

 

 

Partner

643.194

650.913

 

Zieke/gehandicapte kinderen

Overige kinderen en kleinkinderen

Ouders

Overige verkrijgers

   61.106

   20.371

   48.242

    2.147

   61.840

   20.616

   48.821

    2.173

 

 

 

 

VRIJSTELLINGEN SCHENKBELASTING

 

Relatie tot schenker

2018

2019

 

 

Kind (jaarlijks)

    5.363

     5.428

 

Kind (18-40) eenmalig

Kind (18-40) voor dure studie (eenmalig)

Kind (18-40) voor eigen woning*

Kind (18-40) inhaalschenking eigen woning

Overige verkrijgers (18-40) voor eigen woning*

Overige verkrijgers (jaarlijks)

  25.731

   53.602

100.800

   27.871

100.800

    2.147

   26.040

   54.246

102.010

   28.206

€ 102.010

    2.173

 

 

* Eenmalig, spreiding onder voorwaarden mogelijk

 

PAPIEREN SCHENKING

 Je kunt schenken in contanten of ‘op papier’. Als je vermogen in de stenen zit, in je huis, kun je dit vermogen toch wegschenken middels een papieren schenking. Je gaat (een belastingvrij bedrag) schenken aan je kinderen door dit bedrag schuldig te erkennen. De kinderen krijgen daarmee niet direct een geldbedrag, maar uitsluitend een vordering op de ouders. Er wordt al vermogen overgedragen van ouder op kind. Zodra de akte getekend is, is het geschonken bedrag uit het vermogen van de ouders en dus ook niet meer in de nalatenschap van de ouders. Dit levert een enorme besparing op voor de erfbelasting. 

 

Een ander voordeel is het effect van de vermogensrendementsheffing op het vermogen in Box 3. De ouders hebben een schuld aan de kinderen die in mindering kan worden gebracht op het vermogen in Box 3. Bij de kinderen ontstaat een vordering in Box 3.*  De ouders zijn verplicht om rente te betalen over de schuld. De rente bedraagt over het op papier geschonken bedrag jaarlijks zes procent. Deze rente moet daadwerkelijk worden betaald. 

 

Vermindering van het vermogen van de ouders in box 3 heeft weer effect op de vaststelling van de eigen bijdrage indien de ouders naar het verpleegtehuis gaan. Vanaf 2019 telt 4% van uw niet vrijgestelde vermogen in box 3 (van 2 jaar geleden) mee bij de vaststelling van de bijdrage. 

 

 * Kinderen zonder fiscale partner mogen in box 3 belastingvrij € 30.360 aan vermogen hebben. Kinderen met fiscale partner: € 60.720