Tweetrapstestamenten blijven in trek!

 

De volksgedachte over het erfrecht is dat alles eerst naar de langstlevende gaat. Het tweetrapstestament is hiervan de puurste vorm. Bij overlijden van de eerste ouder gaat zijn of haar deel (de helft van het gemeenschappelijk vermogen) naar de langstlevende, kinderen erven nog niet en moeten wachten. Er hoeft met de fiscus nog niet afgerekend te worden. De langstlevende mag namelijk 638.089 euro (2017) belastingvrij erven. Als de langstlevende ouder vervolgens naar het verpleegtehuis gaat, kan het deel van de eerst gestorven ouder al uitgekeerd worden aan de kinderen. De helft van het vermogen is daarmee veilig gesteld voor de zorg. Er moet dan weliswaar afgerekend worden met de fiscus. Maar de contanten zijn er dan. De langstlevende ouder keert immers niet meer terug naar huis. De woning wordt verkocht.

Maximale "zorgbesparing" wordt met dit testament op een eenvoudige manier al meteen bereikt.

Met behulp van een kleinkindbepaling die meestal in het tweetrapstestament wordt opgenomen (kleinkinderen hebben net als kinderen ook een vrijstelling van 20.209 euro (2017) zorgen we ervoor dat er ook nog op erfbelasting wordt bespaard.

 

Laat u informeren door dé erfrechtspecialist: de notaris.

 

Gerda Zuidervaart-Tammenga

notaris