verklaring van erfrecht

Na een overlijden vraagt de bank of een (levens)verzekeringsmaatschappij vaak om een verklaring van erfrecht. In onderstaand filmpje wordt uitgelegd wat een verklaring van erfrecht is.

Tarief

verklaring van erfrecht: 410,16 euro incl. BTW met één erfgenaam/aanvaarding (exclusief griffiekosten/legeskosten) 

Bij meerdere erfgenamen: 29,71 euro incl. BTW extra per erfgenaam/aanvaarding

De erfgenamen kunnen een erfgenaam de volmacht geven om alles te regelen bij de bank of verkoop huis. Boedelvolmacht kost 29,71 euro incl. BTW per erfgenaam die volmacht geeft.

 

Procedure

De (telefonische) intake wordt gedaan door een van de (kandidaat-)notarissen, de heer of mevrouw Zuidervaart of onze juriste, mevrouw Cynthia Akkermans.

Vervolgens stellen we het dossier samen. 

Er wordt inzage gedaan bij het Centraal Testamentenregister (CTR) om te controleren of er een testament is opgemaakt. Indien niet in ons bezit wordt het testament opgevraagd bij de erfgenamen of bij de betreffende notaris.

De erflater en erfgenamen worden gekoppeld aan het dossier via de gemeente BRP (Basisregistratie Personen)(alle notarissen hebben direct toegang tot alle gemeentes). Eventueel wordt bij het Huwelijksgoederenregister de huwelijkse voorwaarden opgevraagd.

Er wordt inzage gedaan bij het CIR (Centraal Insolventieregister) en het CCBR (Centraal curatele- en bewindregister). Als u een bewindvoerder of curator heeft mag u de onderhandse stukken die u van ons toegestuurd krijgt niet ondertekenen.

Vervolgens laten we een afstammelingenonderzoek uitvoeren bij de betreffende gemeente. Wij krijgen van de gemeente een bevestiging van het aantal kinderen dat erflater heeft achtergelaten.

We maken brieven en aanvaardingen voor de erfgenamen waarin de erfgenamen een toelichting krijgen over de keuzes die zij kunnen maken en de gevolgen daarvan. De aanvaardingen moeten ondertekend teruggestuurd worden met een kopie legitimatiebewijs.

Zodra we het erfgenamenonderzoek terugontvangen hebben van de gemeente en de aanvaardingen van de erfgenamen ook binnen zijn, kan alles gecontroleerd worden door de notaris en wordt de Verklaring van erfrecht (=akte) getekend door de notaris. De erfgenamen ontvangen afschriften daarvan en kunnen deze gebruiken voor de bank of verkoop huis.

 


NALATENSCHAPPEN AFWIKKELEN


U kunt bij ons ook een nalatenschap laten afwikkelen of een van de notarissen als executeur laten opnemen in uw testament. Van het regelen tot de uitvaart, financiële administratie, verkoop woning, het verzorgen van de belastingaangiftes (inkomstenbelasting en erfbelasting).

Wij kunnen dit volledig naar uw wensen doen. Als u bepaalde taken zelf wil uitvoeren, is dit geen probleem.

Ons team is gespecialiseerd in de afwikkeling van nalatenschappen.

 

Procedure

De afwikkeling begint met het vaststellen van de erfgenamen. Het opmaken van de verklaring van erfrecht. Zie procedure hierboven.

Zodra alle erfgenamen bekend zijn en volmacht hebben gegeven om de nalatenschap af te wikkelen kunnen we officieel aan de slag. Pas dan krijgen we toegang tot bankrekeningen van de overledene.  Kunnen we een uitvaart regelen, huur opzeggen/huis verkopen, abonnementen opzeggen, restituties ontvangen, nota's betalen, aangiftes verzorgen Inkomstenbelasting/erfbelasting.

Zodra onze werkzaamheden ten einde komen maken we een rekening en verantwoording op voor de erfgenamen. Geven we aan wat betaald is geworden en wat aan gelden is binnen gekomen. En hoe de uiteindelijke verdeling zal zijn tussen de erfgenamen.

Een standaard afwikkeling duurt 1 jaar/anderhalf jaar. Met name de zaken met betrekking tot de belastingdienst nemen enige tijd in beslag.

De kosten voor onze werkzaamheden: 155 euro per uur exclusief BTW. 


testament

Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder testament wordt uw nalatenschap volgens vaste regels verdeeld onder uw naaste familie.

Heeft u andere wensen voor uw nabestaanden? Leg uw laatste wil dan vast in een testament. Deze brochure geeft een indruk van wat u kunt bepalen in een testament. Wat in uw persoonlijke situatie precies wenselijk is, bespreekt u met uw notaris.Is er iemand overleden in uw nabije omgeving? Dan breekt vaak een verdrietige tijd aan. En ook een periode waarin u veel moet regelen. Eerst is er de uitvaart, daarna begint het afwikkelen van de nalatenschap. De notaris kan u veel werk uit handen nemen. In deze brochure vindt u praktische handvatten.


checklist

In deze checklist vindt u de meeste zaken die u moet regelen na het overlijden van een naaste. Zo krijgt u een indruk wat er op u afkomt en welke wettelijke termijnen u in de gaten moet houden, bijvoorbeeld die van de Belastingdienst.


wist u:

  • dat alleen biologische kinderen van u erven. Heel veel koppels denken dat met het huwelijk/geregistreerd partnerschap de wederzijdse kinderen meedoen in beider nalatenschappen. Dat is dus niet zo. Als u uw stiefkinderen mee wil laten erven dient u een testament te maken en ze ook als erfgenaam te benoemen. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat de stiefkinderen evenveel moeten erven als uw eigen kinderen. U kunt ze ook voor een groter of kleiner deel benoemen.
  • dat u uw kleinkinderen ook kunt laten erven. Zij mogen belastingvrij net zo veel erven als u eigen kinderen. U dient ze wel op te nemen in uw testament. Dat levert een enorme besparing aan erfbelasting op.
  • u kunt uw kind onterven of uitsluiten van de erfenis. Een onterfd kind heeft volgens de wet wel recht op zijn legitieme portie. Deze moet het kind binnen 5 jaar na overlijden opeisen. Doet hij of zij dat niet binnen die termijn dan vervalt zijn of haar recht op dat deel. De bal ligt dus bij het kind en deze moet moeite doen om dat deel te krijgen. U kunt ook bepalen dat het kind alleen zijn legitieme krijgt. De helft minder dan wat hij eigenlijk zou krijgen.

 

Contact

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.