Tarieven

LET OP: Regel het bij een Notaris! Ga vooral niet naar een erfrechtplanner. Dit zijn tussenpersonen die uiteindelijk toch een notaris nodig hebben om aktes te passeren. U kunt beter rechtstreeks naar een notaris gaan. U betaalt de tussenpersoon (erfrechtplanner) en de notaris, en betaalt dus dubbel.

De notaris is de enige die akten mag maken. Hij heeft een 4-jarige universiteitsopleiding gedaan in vakken over Onroerend Goed (leveringen en hypotheken), Erfrecht (Testamenten/huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, Levenstestament) en Rechtspersonenrecht (BV, NV, verenigingen, stichtingen) en de bijbehorende belastingen  (erfbelasting/btw/overdrachtsbelasting/schenkbelasting). 

De notaris is dé specialist als het gaat om besparing van erfbelasting en vermogensoverdracht aan kinderen.

FAMILIERECHT

volmacht/levenstestament 1 persoon: € 298,55

volmacht /levenstestament 2 personen: € 408,43

voor uitgebreide levenstestament(en): vraag offerte

(informatieboekje te vinden onder tabblad volmacht/levenstestament)

 

Testament voor 1 persoon : € 377,17

Testamenten voor 2 personen: € 631,64

 

Huwelijkse voorwaarden+ griffierechten (130,00): € 646,63

 

Samenlevingscontract: € 399,87

in combinatie met 2

testamenten: € 781,21

(informatieboekje te vinden onder tabblad samenlevingscontract/huwelijk) 

 

verklaring van erfrecht  (met 1 erfgenaam): € 386,67 

per erfgenaam extra: € 26,44

(informatieboekje te vinden onder tabblad erfrecht)

 

testamentencheck is gratis voor onze vaste  klanten

adviesgesprek: € 71,- per half uur/143,- per uur

 

ONROEREND GOED

levering + hypotheek: € 1.308,94

verdeling + hypotheek: € 1.408,92 

verdeling + hypotheek + royement: € 1.593,86

losse hypotheek: € 693,46

royement/doorhaling kadaster: € 175,00

verdeling/levering: € 900,00

(informatieboekje te vinden onder tabblad woning kopen)

 

Vanaf € 250.000,- komt er per akte € 62,42 incl. BTW erbij

 

* Indien u hypotheek krijgt van een van de grote geldverstrekkers bv de Rabobank kan de hypothecaire inschrijving volledig digitaal bij het kadaster plaatsvinden (KIK-akte).  Indien dit digitaal verzenden niet kan dan berekent het kadaster hiervoor een opslag, het kadastraal tarief bedraagt dan €212,38 incl. BTW.

  

Overbrugging.

Indien er sprake is van overbrugging (huidige woning wordt in de nieuwe hypotheek mee verbonden) bedragen de extra kosten hiervoor: honorarium € 106,08 excl BTW .

 

RECHTSPERSONENRECHT

oprichting Besloten Vennootschap: € 492,11 *

statutenwijziging of aandelenoverdracht: € 546,21*

oprichting stichting/vereniging: € 439,51

 

* te verhogen met BTW 

De overige tarieven zijn inclusief BTW

 

NALATENSCHAPPEN

Ook voor het afwikkelen van nalatenschappen kunt u bij ons terecht. Van het regelen van de uitvaart tot verdeling van de nalatenschap. Gemiddeld uurtarief:

€ 155,- te verhogen met BTW 

 

Voor overige akten, mail of bel ons voor het opvragen van een offerte.