Tarieven

FAMILIERECHT

Testament voor 1 persoon : € 360,16 

Testamenten voor 2 personen: € 600,-

 

Huwelijkse voorwaarden: € 674,00

in combinatie met 2 

testamenten: € 1.117,46 

 

Samenlevingscontract: € 375,31 

in combinatie met 2

testamenten: € 736,89 

 

volmacht/levenstestament 1 persoon: € 275,00 

volmacht /levenstestament 2 personen: € 375,00 

voor uitgebreide levenstestament(en): vraag offerte

 

verklaring van erfrecht  (met 1 erfgenaam): € 362,09 

per erfgenaam extra: € 25,41

 

testamentencheck is gratis

adviesgesprek: € 70,- per half uur

 

ONROEREND GOED

levering + hypotheek: € 1.234,49

verdeling + hypotheek: € 1.340,15 

verdeling + hypotheek + royement: € 1.501,70 

losse hypotheek: € 654,76 

royement/doorhaling kadaster: € 161,55 

verdeling/levering: € 748,90 

 

Vanaf € 275.000,- komt er per akte € 60 incl. BTW erbij

 

* Indien u hypotheek krijgt van een van de grote geldverstrekkers bv de Rabobank kan de hypothecaire inschrijving volledig digitaal bij het kadaster plaatsvinden (KIK-akte).  Indien dit digitaal verzenden niet kan dan berekent het kadaster hiervoor een opslag, het kadastraal tarief bedraagt dan €126,00.

 

De kosten opslag kadastraal tarief bedragen € 54,00 excl BTW per kadastraal perceel.

 

Overbrugging.

Indien er sprake is van overbrugging (huidige woning wordt in de nieuwe hypotheek mee verbonden) bedragen de extra kosten hiervoor: honorarium € 102,00 excl BTW alsmede € 54,00 kosten kadaster.

 

RECHTSPERSONENRECHT

oprichting Besloten Vennootschap: € 473,00 *

statutenwijziging of aandelenoverdracht: € 525,00 *

oprichting stichting/vereniging: € 389,62

 

* te verhogen met BTW 

De overige tarieven zijn inclusief BTW

 

NALATENSCHAPPEN

Ook voor het afwikkelen van nalatenschappen kunt u bij ons terecht. Van het regelen van de uitvaart tot verdeling van de nalatenschap. Gemiddeld uurtarief:

€ 155,- te verhogen met BTW 

 

Voor overige akten, mail of bel ons voor het opvragen van een offerte.