Tarieven

LET OP: Regel het bij een Notaris! Zie uitzending over Erfrechtplanners van KASSA van 19 oktober 2019. U bent 2 à 3 keer duurder uit! Het zijn geen notarissen maar tussenpersonen en ze suggereren fiscaal technisch beter onderlegd te zijn.

De notaris is de enige die akten mag maken. Hij heeft een 4-jarige universiteitsopleiding gedaan in vakken over Onroerend Goed (leveringen en hypotheken), Erfrecht (Testamenten/huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, Levenstestament) en Rechtspersonenrecht (BV, NV, verenigingen, stichtingen) en de bijbehorende belastingen (o.a. erfbelasting/btw/overdrachtsbelasting/schenkbelasting). De notaris is dé specialist als het gaat om besparing van erfbelasting en vermogensoverdracht aan kinderen.

FAMILIERECHT

volmacht/levenstestament 1 persoon: € 284,95

volmacht /levenstestament 2 personen: € 384,95 

voor uitgebreide levenstestament(en): vraag offerte

(informatieboekje te vinden onder tabblad volmacht/levenstestament)

 

Testament voor 1 persoon : € 370,11

Testamenten voor 2 personen: € 619,90

 

Huwelijkse voorwaarden: € 693,69

in combinatie met 2 

testamenten: € 1.150,90

 

Samenlevingscontract: € 392,49

in combinatie met 2

testamenten: € 766,74 

(informatieboekje te vinden onder tabblad samenlevingscontract/huwelijk) 

 

verklaring van erfrecht  (met 1 erfgenaam): € 379,29 

per erfgenaam extra: € 25,92

(informatieboekje te vinden onder tabblad erfrecht)

 

testamentencheck is gratis

adviesgesprek: € 70,- per half uur

 

ONROEREND GOED

levering + hypotheek: € 1.278,91

verdeling + hypotheek: € 1.386,68 

verdeling + hypotheek + royement: € 1.556,65 

losse hypotheek: € 677,67 

royement/doorhaling kadaster: € 169,97

verdeling/levering: € 773,70 

(informatieboekje te vinden onder tabblad woning kopen)

 

Vanaf € 275.000,- komt er per akte € 61,20 incl. BTW erbij

 

* Indien u hypotheek krijgt van een van de grote geldverstrekkers bv de Rabobank kan de hypothecaire inschrijving volledig digitaal bij het kadaster plaatsvinden (KIK-akte).  Indien dit digitaal verzenden niet kan dan berekent het kadaster hiervoor een opslag, het kadastraal tarief bedraagt dan €157,00.

 

De kosten opslag kadastraal tarief bedragen € 54,00 excl BTW per kadastraal perceel.

 

Overbrugging.

Indien er sprake is van overbrugging (huidige woning wordt in de nieuwe hypotheek mee verbonden) bedragen de extra kosten hiervoor: honorarium € 104,00 excl BTW alsmede € 54,00 kosten kadaster.

 

RECHTSPERSONENRECHT

oprichting Besloten Vennootschap: € 593,73 *

statutenwijziging of aandelenoverdracht: € 657,91,*

oprichting stichting/vereniging: € 407,36

 

* te verhogen met BTW 

De overige tarieven zijn inclusief BTW

 

NALATENSCHAPPEN

Ook voor het afwikkelen van nalatenschappen kunt u bij ons terecht. Van het regelen van de uitvaart tot verdeling van de nalatenschap. Gemiddeld uurtarief:

€ 155,- te verhogen met BTW 

 

Voor overige akten, mail of bel ons voor het opvragen van een offerte.